Pioneer Koki Shirakawa Works locates 120 miles north of Tokyo.

It takes about 80 minutes from Tokyo station(Tohoku Shinkansen; SuperExpress) and 10 minutes by car to our works from the station(Shin-Shirakawa).

Shirakawa Works

1-2 Suriusuyama Tsuryu Nishigo-mura, Nishishirakawa-gun
Fukushima 961-8081 JAPAN
Tel : +81-248-25-1661
Fax : +81-248-25-1889